حلال ها

به خاطر حلال ها بجنگ!؟

حلال ها

به خاطر حلال ها بجنگ!؟

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر

۲۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

جرات

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۹:۱۹ ب.ظ

مقدمه ی واجب واجب است
یک بار بدون مقدمه جرات کردم برای یک عمر بس است
حالا از اسمش هم فرار می کنم چه برسد به خودش
گاهی جوجه ها بیشتر جرات دارند
چون عقلشان نمی رسد
عاشقند و خام

+کامنتی خصوصی که بسیار جالب بود

مواظب باش
هرچی خروس تر بشی از جوجه بودنت بیشتر فاصله میگیری
تا هنوز یه کوچولو جرات جوجه ای داری و خام تر از یه خروس پیری عاشق شو

تاریخ بدجور در حال بردن ماست

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۵۸ ب.ظ

در زمانه ای که پول حرف اول و آخر را می زند
پول نداشتن جرم است

+به اندازه شما می فهمم هو الاول و الاخر
آما دوره زمونه عوض شده نشده ؟

یک هفتم

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۳۲ ب.ظ

ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از هفت ﻣﯿﻠﯿﺎرد آدم روی ﮐره ی زﻣﯿﻦ اﻻن اﯾﻨﺠﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﻪ ﺑﺸﻦ ﺗﺎزه ﻣﯿﺸﻦ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ آدم ﻫﺎ ﺣﺎﻻﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﺖ ﭼﯿﻪ ؟ اﺻﻠﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﯽ
دﻧﯿﺎ بزرﮔﺘﺮ از اوﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎد و ﺗﻮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از اوﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮای ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

حماقت

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۱۵ ب.ظ

وقتی ازاون میدن
ازاین بیشتر خوشت میاد

میشه بگی دقیقن به چی اعتراض داری ؟

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۴۷ ب.ظ

به خودم !!!
اینم ی سوال و جواب دیگه بود ...

خدا

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۳۹ ب.ظ

دوست دارم قد خودم
دوسم داشته باش قد خودت

وقتی پرسید: حالتون خوبه ؟

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۳۳ ب.ظ

جواب دادم: خوبم ولی نه مثل همیشه !